تیم ما

گروه مشاوران مدیریت فرایندهای کسب و کار “فرادید” با بهره گیری از متخصصین برگزیده و با سابقه در رشته های مختلف همچون مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مدیریت و MBA و با بهره گیری از مشاوران مجرب در صنایع گوناگون ایجاد شده است.

فهرست