خدمات گروه مشاورین فرادید

طرح جامع مدیریت فرایندهای سازمان

ابزارها و تکنیک ها

کارگاه های آموزشی

مطالب تخصصی مدیریت فرایند

مشتریان ما

چرا اعتماد به فرادید؟!

دانش

بهره گیری از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور در رشته های مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، MBA، مدیریت

کیفیت برتر

بهره گیری از بروزترین متدها و نرم افزارهای بین المللی در تهیه طرح جامع مدیریت فرایندهای کسب و کار

تجربه

همکاری در سازمان های مختلف و پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار و حضور در پروژه های اجرایی و طرح های فنی و مهندسی

عدم افشا

محرمانه ماندن اطلاعات و ایده ها جزء وظایف ماست
فهرست